Munay-Ki - Een geschenk van de Inca's

 

Boodschap

De Munay-ki brengt een zeer hoopvolle en optimistische boodschap over onze toekomst. Voor ons persoonlijk en voor de hele aarde.

We beleven nu het einde van een cyclus met oorlogen, natuurrampen, honger en armoede, zoals beschreven is in vele Heilige boeken. We mogen deze periode zien als een overgang naar een nieuw tijdperk. Dit tijdperk staat bekend onder vele namen, The New Age, The Age of Aquarius, het Waterman-tijdperk en de Maya noemen dit het tijdperk van de Zesde Zon. De Inca's voorspellen de Vijfde Zon, het Gouden Tijdperk van wereldvrede en harmonie en de overgang van Homo Sapiens naar Homo Luminus, de verlichte mens.

De Munay-ki zijn de codes voor deze nieuwe mens. Deze codes worden aangeboden in de vorm van energietransmissies tijdens inwijdingen. Het maakt je, zelfs op DNA-niveau, klaar voor de grote overstap voorbij 2012. Dat is het moment dat beschreven is als de komst van de Nieuwe Tijd.

Elke inwijding is een stap naar hoger bewustzijn en tegelijkertijd een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid als geheel.

De Munay-ki zijn negen inwijdingen van het helingspad van de Inca's. Deze inwijdingen zijn ons geschonken door de sjamanen van de Q'eros, een volk uit het Andesgebied van Peru, dat bekend staat als de laatste nog traditioneel levende rechtstreekse afstammelingen van de Inca's.

 

2012

Voor de meeste mensen is 2012 een jaar als elk ander. Voor de Maya is dat jaar bekend als het einde van een belangrijk tijdperk. Op 21 december 2012 lopen een aantal grote cycli op hun einde. Dat zijn in elkaar genestelde cycli die elk een eigen energie en kwaliteit bezitten, zoals de lente voor ons een andere kwaliteit uitdrukt dan de herfst. De cycli van de Maya gaan verder dan perioden van een week, een jaar of een eeuw, het gaat bij hun over perioden van 260 dagen, 5.200 jaar, 26.000 jaar en 104.000 jaar. Ook de Inca's, de Hopi, de Egyptenaren, de Hindoes en andere oude spirituele volkeren kennen deze datum. Zelfs de bijbel vermeldt zo'n eindtijd. Deze datum wordt genoemd als het einde van een tijdperk waarin materialisme, bezit, ego, dualiteit en het gevoel afgesplitst te zijn van Eenheid, waardoor machtsmisbruik en uitbuiting tussen mensen en volkeren verspreid zijn. Die afsplitsing heerst ook tussen mensen en de natuur en moeder aarde. Met als gevolg uitputting en vervuiling van al wat ons in leven houdt, lucht, water en een vruchtbare bodem. Deze periode eindigt op 21 december 2012 en dit einde belooft meteen een nieuw begin, zoals een rups uit de donkere en beperkende cocon uitbreekt en vlinder wordt met alle nieuwe mogelijkheden. Zo gaat het bij de Maya en de andere spirituele volkeren om een belofte tot grote ontwikkeling van het bewustzijnsniveau van de mens als individu en de mensheid als geheel.

 

De inwijdingen

De overgang naar het nieuwe tijdperk kunnen we maken met een kwantumsprong in de evolutie van de mensheid. Je energieveld is namelijk de software die de hardware, je DNA, instrueert om proteïnen te maken die de cellen in je lichaam aanmaken. De Munay-ki download de nieuwste software die er in het universum is.

Dat zijn de inwijdingen van de Inca's. Negen initiaties ofwel negen downloads van de nieuwe software. De poorten waar doorheen deze downloads plaatsvinden is het chakra-systeem. De chakra's zijn de verbindingen tussen ons energieveld en het fysieke lichaam en zij zijn verbonden met ons ruggenmerg en informeren hierdoor direct ons neurofysiologisch systeem en ons brein.

De eerste zeven initiaties van de Munay-ki zijn altijd al beschikbaar geweest.

De laatste twee initiaties zijn er pas sinds kort. De achtste inwijding is de Mosoq Karpay, wat letterlijk de Nieuwe Initiatie betekent.

De negende en laatste inwijding, de initiatie van de Creator, kan pas sinds juni 2006 van mens-tot-mens worden doorgegeven. Toen hebben de Q'eros deze inwijding ontvangen en uitgedragen aan de wereld. Dit vond plaats op de heilige bergen van de Andes in Peru.

 

 

De Q'eros

Tot voor kort waren de negen Munay-ki initiaties alleen beschikbaar voor de Inca-sjamanen. De Q'eros is een oud volk dat ooit tot het Incarijk behoorde. Zij hebben tot op heden hun aloude traditie en leefwijze op een heel pure en oprechte manier behouden. Toen de Q'eros een voorspelling kregen over de komst van “mannen met haar op hun gezicht en vuurspuwende stokken” , daarmee een periode inluidend van grote chaos en veranderingen, zijn zij het hooggebergte van de Andes ingetrokken en zijn daar 500 jaar in isolement gebleven. Hiermee hebben zij voorkomen dat de inwijdingen verloren zouden gaan tijdens de Spaanse overheersing, die rond 1500 begon.

Nu is aan de Q'eros voorspeld dat het tijd is om hun wijsheid, levenswijzen en rituelen te delen met de wereld en daarmee de mensheid en de aarde te genezen van vernietiging en terug te brengen naar harmonie. Daarom zijn de Q'eros, nu bijna zestig jaar geleden, uit de bergen naar beneden gekomen om al hun spirituele wijsheid aan te bieden.

 

Munay

Het woord Munay betekent liefdeskracht en Munay-ki betekent: Ik hou van je, Ik hou van je vanuit het aller diepste van mijn hart of Wees zoals je bent. Het quechua, de taal van vele Andesvolkeren en van de Q'éros, kent geen woord voor liefde, ook niet voor het woord wil. Dat is voor hen namelijk een geïntegreerd begrip: Munay: Liefde en wil ineen. Ofwel liefdevolle wilskracht of wilskrachtige liefde. De echte kracht van onvoorwaardelijke liefde.

 

Kwantumsprong in de evolutie

Het is een giga-stap in onze evolutie. Geen babystapjes meer met een evolutie die vele generaties lang duurt. We trekken de zevenmijlslaarzen aan en gaan reuzenstappen maken!

We maken een evolutie die plaats vindt binnen deze nu levende generatie. Hoe kan dat?

Ons energieveld is de software die de hardware, je DNA, instrueert om proteïnen te maken die de cellen in je lichaam aanmaken.

Het energieveld zit als een ei om ons fysieke lichaam heen. Het organiseert het fysieke lichaam zoals een magneet ijzervijlsel. DNA mag dan een heel populair onderwerp zijn tegenwoordig in de wetenschap en de geneeskunst. Het blijft “slechts” hardware. De software die de hardware aandrijft is het energieveld. Sjamanen zoeken op het internet van het universum naar nieuwe software. Zij reizen in de oneindigheid vooruit langs de tijdlijn om de beste potentie uit te zoeken voor wie we over 10.000 jaar zijn. Deze informatie halen ze op als de nieuwste software die het lichaam op een nieuwe manier kan informeren. Wat doen we nu? Kiezen we het oude lichaam, dat uitsluitend geïnformeerd was door de genen die we geërfd hebben van onze ouders met alle bijbehorende ziekten en ons oude karma en beperkende overtuigingen? Of kiezen we voor de nieuwe software, een nieuw lichaam en een nieuwe manier van samenleven? Je zou kunnen zeggen dat jij je energieveld upgrade door het downloaden van de hoogste versie die er in het universum bestaat. De versie van Homo Luminus. De Verlichte Mens.

 

Samen in Harmonie

De Munay-ki is als een treinkaartje voor de reis op weg naar vrijheid om te zijn wie je in wezen bent en naar het bewust-zijn van eenheid. De munay-ki voert je voorbij de illusie van afscheiding. Het herstelt de verbinding met je innerlijke kracht. Met je eigen goddelijke natuur. Zo brengt de Munay-ki brengt je bij je ware bestemming hier op aarde. Het maakt dat je volledig in je kracht komt te staan.

Je kracht om je dromen te kunnen creëren en te manifesteren in deze wereld.

De Munay-ki geeft een enorme liefdeskracht voor jezelf en de wereld om je heen. Door een verschuiving van perceptie leer je veranderingen te laten plaatsvinden via je hart.

Simpel door je hart echt te openen, voor jezelf, voor de ander en voor het grotere geheel, door het verkrijgen van een hoger bewustzijn en door verbindingen te maken en te delen.

Het belooft een versnelde transformatie naar hoger bewustzijn.

De Munay-ki verkondigt deze boodschap en geeft meteen praktische gereedschappen om de Nieuwe Tijd in praktijk te brengen. De tijd die begint waar je hier en nu bent, in je dagelijks leven. Het gereedschap zijn de inwijdingen.

De Munay-ki maakt het mogelijk dat je reuzenstappen kunt zetten in je eigen transformatieproces en daardoor in de evolutie van de mensheid als geheel. Je wordt als van zelf deel van het veranderingsproces op onze planeet. De verandering richting de natuurlijke staat van vrede, zowel in jezelf als in je directe omgeving en op wereldniveau.

In essentie geven de inwijdingen je de wijsheid en de kracht om je verantwoordelijkheid te accepteren voor alle schepping. Dat jij de schepper bent van je eigen wereld. De Inca's leren ons hoe dat een wereld in harmonie en in overvloed kan zijn. De hemel op aarde.

De Munay-ki is het Incapad naar verlichting en wereldvrede.

 

Verbondenheid

We leven in een wereld van levende energie. Alles is energie en alles en iedereen is met elkaar verbonden. Het welbevinden van de een is daarom onlosmakelijk verbonden met het welbevinden van de ander en het totaal.

Verschillende profetieën zeggen dat we wereldvrede kunnen bereiken wanneer 144.000 mensen samenkomen om de zon te zien opkomen. Zoveel bewuste, ontwaakte mensen kunnen de wereld veranderen. Dat wordt ook in de kwantumfysica gezegd. Losse deeltjes die in Het Veld zweven zijn in staat om elkaar te ordenen. Wanneer deeltje A, dat geordend is, in contact komt met deeltje B, dat ongeordend is, is de kracht van het geordende deeltje A zo groot om ook deeltje B te ordenen. Dat gebeurt automatisch. Na het contact gaan ze hun eigen weg in Het Veld. Als deeltje A in contact komt met deeltje C, dat meer geordend is dan A, wordt automatisch A net zo geordend als C. Ook deeltje B komt dan automatisch op het zelfde niveau van ordening. Wanneer er namelijk eenmaal contact is geweest tussen twee deeltjes, blijven ze met elkaar verbonden, ook al zijn ze fysiek niet meer met elkaar in contact.

Het totale Veld wordt op deze manier telkens meer geordend.

Zo werkt ook ons collectieve bewustwordingsproces. Wanneer er eenmaal een kritieke massa een bepaald niveau van ordening, bewustzijn of verlichting heeft bereikt, zal dit niveau zich uiteindelijk uitspreiden over de gehele mensheid.

Hoe meer mensen transformeren naar Homo Luminus, hoe beter de kans op ons aller welbevinden en wereldvrede.

 

Simpel

De vorm waarin de Munay-ki wordt doorgegeven is heel simpel. Het wordt je geschonken in de vorm van negen initiaties.

In feite gaat het vooral om de juiste intentie en de juiste sfeer waarin de inwijdingen worden gegeven. Een initiatie op zich duurt een paar minuten. Wanneer jij je actief openstelt voor het ontvangen van de initiaties zal alles in liefde jouw kant toestromen.

Nadat je de initiaties hebt ontvangen kun jij ze op jouw beurt weer doorgeven. Aan vrienden, familie, cliënten.

Bij de inwijdingen wordt gebruik gemaakt van slechts een stuk gereedschap en dat is de pi-stone, de inwijdingssteen.

 

De zaadjes laten opbloeien

De Inca's leven in de overtuiging dat je geboren bent met het Inca-zaad. Dat is je erfdeugd. Daarmee bedoelen ze dat wij allemaal bij onze geboorte het recht hebben gekregen op een lang en gelukkig leven in harmonie en overvloed. Dit in tegenstelling tot ons westerse idee dat we geboren worden met een erfzonde omdat we uit het Paradijs zijn verwijderd. Wat verklaarbaar is voor onze opvattingen over schaarste, tekorten, schuld, oordelen en veroordelen.

Een leven als een Inca is een leven als koning/koningin. De hemel op aarde, het leven van de Homo Luminus. Het enige wat je in je leven hoeft te doen is de potentie van je Incazaad te manifesteren. Het ontkiemen van dit Incazaad kun je starten met de inwijdingen van de Munay-ki. Het is verder aan jou om de zaadjes tot volle wasdom te laten groeien. Tot grote maïskolven zeggen de Inca's. De Andestraditie wijst de weg: Leef volgens de wet van Ayni, de wet van heilige wederkerigheid. Dat is overigens de enige wet die zij kennen. Verder zijn er geen regels of dogma's. De manier om in Ayni te leven is delen. Ook de inwijdingen zijn er om te delen. Hoe meer we delen, hoe groter de zaadjes in onszelf worden en hoe groter de mogelijkheid om persoonlijk en als mensheid Homo Luminus te worden. Hoe dichter we bij wereldvrede komen en harmonie op onze planeet aarde.

bron: www.munay-ki.nl

 

De 9 Riten

 

De Mogelijkheden

 

Reacties van Cursisten